Loading...
You are here:  Home  >  Ahmet Almaz  >  Current Article

Kösem Sultan’a İhanet Eden Melike Kalfa

Ahmet Almaz

Yazar:   /   September 3, 2012  /   No Comments

Dördüncü Mehmet zamanında (1642-1693) sarayda kadınların etkisi büyüktü. Özellikle de Valide Sultanlar çok etkiliydi. Valide Sultanlarla saraydaki etkili kişiler vasıtasıyla ya da direkt görüşülürdü. Böylelikle rüşvet ve hediyeler karşılığında sorun ve şikâyetler dinlenirdi.

Dördüncü Mehmet döneminde sarayda Valide Sultan Kösem Sultan’dı. Melike Kalfa da onun en önemli cariyesi idi. Sarayda başka seçme cariyeler de vardı. Fakat Melike Kafa özellikleri ve etkisiyle tüm cariyelerden farklıydı..

Melike Kalfa, Şehzade Mehmet’in dadılığını yapmıştı. Nüfuzu sayesinde sarayda çıkan anlaşmazlıkları da çözmüştü. Kösem Sultan olayındaki rolüyle saraya bağlılığını ispat edecek ve yerini sağlamlaştıracaktı. Sarayda güçlenen Melike Kalfa eşi ile birlikte rüşvet alıyordu. İşlerini yaptırmak isteyenler eşine büyük saygı gösteriyor hatta menfaat sağlamak için onun karşısında küçülüyorlardı.

Kösem Sultan, Turhan Sultan’ı ve padişahı yok etmek istiyordu. Bu olaydan haberdar olan Melike Kalfa durumu Turhan Sultan’a haber verdi. Cinayet gecesi Kösem Sultan kendi planının hedefi oldu. Bu arada Melike Kalfa ortadan kaybolmuştu ancak bir süre sonra tekrar İstanbul’a geldi. Saraya döndüğünde artık Turhan Sultan’ın işlerini yapmaya başlamış ve saraydaki gücü artmaya başlamıştı. Turhan Sultan onu sarayın kahvecilerinden Şaban Ağa’ya verdi. Melike Kalfa içerden, eşi Şaban Ağa da dışarıdan sarayın devlet erkanıyla ilişkilerini yürütüyorlardı.

Melike Kalfa Turhan Sultan’ın önemli ölçüde güvenini kazanmıştı. Böylelikle gücü artan Melike Kalfa kocası yoluyla da rüşvet almaya başladı. Yüksek rütbeli kişiler bile kocasının önünde eğiliyorlardı. Melike ve Şaban Ağa günden güne zenginleşecekti.

Melike Kalfa rüşvet almanın yanında saraydaki sorunları çözme konusunda da becerikliydi. Bir gün sarayda Kızlar Ağası Bayram Ağa ve Has Odalılar arasında anlaşmazlık çıktı. Dördüncü Mehmet’in Hasodadaki gençlere eğiliminden rahatsız olan Bayram Ağa’ya karşı Has Odalılar isyan etti. Bu isyanı Melike Kalfa ustalıkla bastırdı.

Bu arada İbşir Paşa vezarete getirildi. Kara Mustafa Paşa sadrazamlığın ona verilmesini istiyordu. Çünkü İbşir’in cehaletiyle mutlak başarısız olup görevin kendisine kalacağını biliyordu. Bunun için de Melike Kalfa’dan destek aldı. İbşir Paşa’nın yanlış işlerini takip eden Kara Mustafa Paşa sonunda istediğine ulaştı. İbşir öldürüldü.Melike Kalfa Kara Mustafa Paşa’nın sadrazamlığında güç kazandı. Ne zaman sadrazam atamak gerekse, sarayda toplanan mecliste, Turhan Sultan’ın yanında Melike Kalfa da hazır bulunurdu.Sürgün edilmiş olan şeyhülislamlar Melike Kalfa’nın sayesinde affedilirdi. Fakat Melike Kalfa ile kocası Şaban Ağa’nın nüfuzu halkı çok rahatsız etmeye başlamıştı.
Rütbe ve makam için onurunu ayaklar altına alan çok insan olsa da yönetimden bıkmış temiz insanlar da vardı. Eşi Şaban Ağayla nüfuzu sayesinde her şeye sahip olan Melike Kalfa’ya tahammül edemeyenlerin öfkesi artmıştı. Önce Murat Paşa azledildi. Ardından gelen sadrazamlar da cahildi ve onlar da sadareti kötü yönettiler. Halk bu zulümden bıkmıştı. Sonunda Yeniçeriler’le birlikte harekete geçtiler. Melike’yi ve Şaban Paşa’yı arıyor yok etmek istiyorlardı. İsim isim aranıp bulunanlar Sultan Ahmet Meydanı’nda ağaçlara asılmıştı. Cesetlerden biri de Melike Kalfaya aitti.

Yorumlar

yorum

    Print       Email
  • Published: 4 years önce September 3, 2012
  • Son Değiştirme: December 24, 2012 @ 9:02 pm
  • Yazar: Ahmet Almaz

You might also like...

Untitled-5

Obama Ailesi’nin Nakşibendi Ortakları

Read More... →